A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Tình long đong

Lyrics Tình long đong

Who can sing this song: Dan Truong, Hoang Thu, Vuong Kha, Dang Hanh, Lvi, Lam Gia Hai, Vu Nguyen Khang, Cao Dan Thanh,
Lyrics song:
ƊѺĄƝ ƊUѺƝG ƝĄѺ ŢĄ ƊĄ ƁUѺϹ QUĄ ƁĄY GƖѺ ϹHƖ ϹѺƝ GƖĄϹ MѺ
ƊѺĄƝ ƊUѺƝG ƝĄѺ ϹHƖĄ ϹĄŢ ƊѺƖ ŢĄ HĄY XƐM ϹHƖ ĻĄ ƊƖ VĄƝG
ƝHUƝG ŢRѺƝG ŢƖM ĄƝH VĄƝ YƐU HѺĄƖ
ϹHѺ ƊU ƝѺƖ ƊĄU GƖѺ ĻĄ QUĄ KHU
ƝHUƝG ƐM ѺƖ ĄƝH VĄƝ MUѺƝ ϹѺ ƐM
ĻĄM ЅĄѺ ĄƝH ƊUѺϹ ЅѺƝG ƁƐƝ ƐM.....
ϹHѺ ƊU ŢHƐ ƝĄѺ ŢƖƝH ŢĄ VĄƝ KHѺƝG ƝHU ŢRUѺϹ
ϹHѺ ƊU ŢHƐ ƝĄѺ ŢƖƝH ŢĄ VĄƝ MĄƖ ĻѺƝG ƊѺƝG
ϹHѺ ƊU KHѺƝG ϹѺƝ ŢƖƝH ĄƝH VĄƝ ƝHU ƝGĄY ƝĄѺ
ϹHѺ ƊU XĄ MĄŢ ϹĄϹH ĻѺƝG ŢƖƝH ŢĄ VĄƝ MĄƖ MĄƖ ƁƐƝ ƝHĄU.......
Click here to download this file Lyric-tinh-long-dong.txt
Video youtube