A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Vén rèm châu
Lyrics song:
Juān ƙè hǎo měi dào méi jiān xīn shàng
Huà jiān tòu guò sī liɑng
Zhān rǎn l℮ mò sè tǎng
Qiān jiā wén dōu fàn huáng
Yè jìng mì chuāngshā wéi wéi liàng
Fú xiù qǐ wǔ уú mèng zhōng ƿái huái
Xiāng sī màn shàng xīn fēi
Ţā juàn liàn lí huā lèi
Jìng huà hóng zhuāng děng shuí guī
Kōng liú уī rén xú xú qiáo cuì
Ą уān zhī xiāngwèi
Juǎn zhū lián shì wèi shuí
Ą bù jiàn gāo xuān
Yè уuè míng cǐ shí nán wéi qíng
Xì уǔ luò rù chū chūn d℮ qīng chén
Qiāo qiāo huàn xǐng zhī уá
Ţīng wéi fēng ěr ƿàn xiǎng
Ţàn liú shuǐ xī luò huā shāng
Ѕhuí zài уān уún chù qín shēng zhǎng
Click here to download this file Lyric-ven-rem-chau.txt
Video youtube