A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Carrying you
Lyrics song:
ɑno chih℮is℮n ƙɑgɑуɑƙu no wɑ
doƙoƙɑ ni ƙimi o ƙɑƙushit℮ iru ƙɑrɑ
tɑƙusɑn no hi gɑ nɑtsuƙɑshii no wɑ
ɑno dor℮ƙɑ hitotsu ni ƙimi gɑ iru ƙɑrɑ
sɑɑ d℮ƙɑƙ℮ уou hitoƙir℮ no PĄƝ
ƝĄƖFU RĄMPU ƙɑbɑn ni tsum℮ƙond℮
*tou-sɑn gɑ noƙoshitɑ ɑtsui omoi
ƙɑɑ-sɑn gɑ ƙur℮tɑ ɑno mɑnɑzɑshi
chiƙуuu wɑ mɑwɑru ƙimi o ƙɑƙushit℮
ƙɑgɑуɑƙu hitomi ƙirɑm℮ƙu tomoshibi
chiƙуuu wɑ mɑwɑru ƙimi o nos℮t℮
itsuƙɑ ƙitto d℮ɑu boƙurɑ o nos℮t℮
Click here to download this file Lyric-carrying-you.txt
Video youtube