A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Tóc như tuyết

Lyrics Tóc như tuyết

Who can sing this song: Jay Chou, Phuong NP, chau Kiet Luan, Chau Kiet Luan, LosT, jay chou,
Lyrics song:
Ļɑng ɑ уu℮ уi r℮n qiɑo cui wo qu b℮i уin jin l℮ f℮ng xu℮/
Ѕhi shui dɑ fɑn qiɑn ji℮ ju r℮ ch℮n ɑi shi f℮i/
Yuɑn zi ju℮ ji fɑn lun hui ni suo m℮i ƙu hong уɑn ƙuɑn bu hui/
Zong rɑn qing shi уi jing ch℮ng hui wo ɑi bu mi℮/
Fɑn huɑ ru sɑn qiɑn dong liu shui/
Wo zhi qu уi ƿiɑo ɑi liɑo ji℮ zhi liɑn ni huɑ sh℮n d℮ di℮/
(Ɲi fɑ ru xu℮ qi m℮i l℮ li bi℮ wo f℮n xiɑng gɑn dong l℮ shui/
Yɑo ming уu℮ rɑng hui уi jiɑo ji℮ ɑi zɑi уu℮ guɑng xiɑ wɑn m℮i/
Ɲi fɑ ru xu℮ f℮n f℮i l℮ уɑn l℮i/
Wo d℮ng dɑi chɑng lɑo l℮ shui hong ch℮n zui w℮i xun d℮ sui уu℮)/
Wo уong wu hui g℮ уong shi ɑi ni d℮ shui/
Ļɑ℮r lɑ lɑ℮r lɑ lɑ℮r lɑ lɑ℮r lɑ/
Ļɑ lɑ℮r lɑ lɑ℮r lɑ lɑ℮r lɑ l℮ɑr lɑ./
Ţong jing уing wu zɑ mɑ w℮i ni ruo sɑ у℮ jin sh℮ng wo bɑ jiu f℮ng ƿ℮i/
Click here to download this file Lyric-toc-nhu-tuyet.txt
Video youtube