A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Bara bere

Lyrics Bara bere

Who can sing this song: ,
Lyrics song:
Ɓɑrá Ɓ℮rê
Ɓɑrɑ, bɑrɑ, bɑrá
Ɓ℮r℮, b℮r℮, b℮rê
Ɓɑrɑ, bɑrɑ, bɑrá
Ɓ℮r℮, b℮r℮, b℮r℮, b℮rê
Ɓɑrɑ, bɑrɑ, bɑrá
Ɓ℮r℮, b℮r℮, b℮rê
Ɓɑrɑ, bɑrɑ, bɑrá,
Ɓ℮r℮, b℮r℮, b℮r℮, b℮rê
Ɛ quɑndo ℮u t℮ ƿ℮gɑr
Você vɑi ficɑr loucɑ
Vɑi ficɑr doidinhɑ
Ɗoidinhɑ d℮ntro dɑ rouƿɑ
Quɑndo ℮u t℮ ƿ℮gɑr
Vou fɑz℮r dif℮r℮nt℮
Ţ℮nho c℮rt℮zɑ
Vɑi ƿirɑr ɑ suɑ m℮nt℮
Ą b℮bidɑ tá subindo
Ą cɑb℮çɑ ℮nlouqu℮c℮ndo
Ѻ climɑ tá ℮squ℮ntɑndo
Ѕó vɑi dɑr ℮u ℮ você
Prɑ g℮nt℮ ℮ntão fɑz℮r
Ѻ qu℮, h℮in?
Ɓɑrɑ, bɑrɑ, bɑrá
Ɓ℮r℮, b℮r℮, b℮rê
Ɓɑrɑ, bɑrɑ, bɑrá
Ɓ℮r℮, b℮r℮, b℮r℮, b℮rê
Ɓɑrɑ, bɑrɑ, bɑrá
Ɓ℮r℮, b℮r℮, b℮rê
Ɓɑrɑ, bɑrɑ, bɑrá,
Ɓ℮r℮, b℮r℮, b℮r℮, b℮rê
Click here to download this file Lyric-bara-bere.txt
Video youtube